Koszty

Szkolenie odbywa się na strzelnicach oferujących co najmniej 500 metrowe osie. Koszty dodatkowe takie jak dojazd czy specjalne cele są ustalane indywidualnie.

Szkolenie
  • Określenie odległości do celu
  • Określenie jak środowisko wpływa na opad pocisku.
  • Określanie siły wiatru
  • Prowadzenie dziennika strzelań
  • Wykorzystywania dalmierza laserowego
  • Wykorzystywanie radaru dopplerowskiego
  • Dobór amunicji