Informacje ogólne

Operatorem serwisu guns4hire.cc jest Łukasz Buśko, ul. Kossutha 12, 01-315 Warszawa.

Jakie dane zbieramy i dla czego?

Komentarze

Jeżeli użytkownik zostawi komentarz zbierany jest adres IP oraz identyfikator user agenta przeglądarki internetowej w celu wykrycia spamu.

Miniaturki Gravatar mogą zostać podłączone pod konto dla pozyskania informacji o polityce prywatność sprawdź https://automattic.com/privacy/.

Media

Meta dane ze zdjęć i innych przesłanych plików nie są usuwane i będą ogólnie dostępne.

Formularze

Formularze wymagają podania Imienia, Nazwiska, email, numeru telefonu oraz NIP. Dane są potrzebne do procesu realizacji usługi i będą przechowywane przez minimalny czas wymaga przez prawo podatkowe.

Cookies

Zostawienie komentarza, może oznaczać zapisanie imienia, nazwiska, emaila, strony oraz ciasteczka w celu automatycznego uzupełnienia formularza komentarzy. Czas życia ciasteczka wynosi rok.

Odwiedzenie strony logowania, może utworzyć tymczasowe ciasteczko, które nie zawiera danych osobowych oraz zostanie skasowane przy zamknięciu przeglądarki.

Zalogowanie się tworzy ciasteczka, które trzyma login (2 dni), zapamiętaj mnie (14 dni), informacje wybranym wyborze wyświetlania (1 rok). Wylogowanie usunie ciasteczko związane z logowaniem.

Zagnieżdżone treści

Poszczególne strony mogą zawierać zagnieżdżone treści (filmy, zdjęcie, itd), które działają jak gdybyś odwiedził stronę źródłową materiału. Co zatem idzie nie podlegają pod politykę prywatność guns4hire.

Przetwarzanie

Jak długo trzymamy dane

Komentarz w raz metadanymi są trzymane bez ograniczeń czasowych.

Zarejestrowani użytkownicy mogą podać/modyfikować/usunąć informacje o sobie (za wyjątkiem loginu). Administrator również ma dostęp do informacji użytkowników oraz może edytować te dane.

Jakie prawa masz odnośnie swoich danych.

Jeżeli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarz, możesz otrzymać plik zawierający Twoją aktywność na stronie. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych zostanie zrealizowanie za wyjątkiem, danych wymaga przez organy podatkowe oraz wymaganych do monitorowania stanu bezpieczeństwa serwera.

Gdzie wysyłamy dane

Komentarze mogą być przesłane do narzędzi detekcji spamu.